Subiecte Bacalaureat

SUBIECTE BACALAUREAT

Subiecte bacalaureat limba română

Arhiva 2008

Subiecte bacalaureat matematică

Arhiva 2008

Subiecte bacalaureat chimie

Arhiva 2008

Subiecte bacalaureat biologie

Arhiva 2008

Subiecte bacalaureat istorie

Arhiva 2008

Subiecte bacalaureat geografie

Arhiva 2008

Subiecte bacalaureat engleza

Arhiva 2008

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

30 mai 2014

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

11 – 13 iunie 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

16 – 20 iunie 2014

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

23 – 27 iunie 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

30 iunie 2014

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie 2014

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie 2014

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2014

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie 2014

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 -10 iulie 2014

Rezolvarea contestaţiilor

11 iulie 2014

Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

18-19 august 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18-19 august 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 -20 august 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

21 – 22 august 2014

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august 2014

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august 2014

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august 2014

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august 2014

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2-3 septembrie 2014

Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor finale

Notă:La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Sursa: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/c133

Lasă un răspuns