Simulare Bacalaureat 2016

Simulare Evaluarea Nationala si BAC 2015: Elevii de clasa a VIII-a vor sustine simularea examenului in februarie, iar liceenii in martie.
La scoala
Simularea Evaluarii Nationale 2016 incepe in data de 22 februarie, cu testarea la Limba si literatura romana. Elevii de clasa a VIII-a nu vor fi evaluati, insa, la simulare din capitole precum trasaturi specifice genului dramatic, romanul sau balada populara. Simularea la Matematica va fi pe 23 februarie si vor fi exceptate capitole precum Functii si Calcularea de arii si volume. La liceu, simularile Bacalaureatului 2016 incep pe 7 martie, cu Limba si literatura romana. Pentru elevii de clasa a XI-a, de la simulare sunt exceptati autori precum Bacovia, Blaga, Arghezi sau Rebreanu.
Ministerul Educatiei a publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.069 din 14 ianuarie 2016 privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2015-2016.

Acesta este al treilea an consecutiv in care elevii de clasa a VIII-a, a XI-a si a XII-a sustin la nivel national simulari ale examenelor de Evaluare Nationala si Bacalaureat. Simularile la nivel national inseamna testari care vor fi organizate in toate scolile la aceeasi data, cu aceleasi subiecte, concepute de Ministerul Educatiei.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecarei scoli, prin discutii cu elevii si cu parintii.

Obiectivele simularii sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenului si optimizarea rezultatelor obtinute de elevi, explica Ministerul Educatiei.

Evaluarea Nationala 2016 – Temele de simulare si capitolele exceptate la simulare pentru elevii de clasa a VIII-a

Calendar Simulare Evaluare Nationala 2016
22 februarie 2016:     Limba si literatura romana
23 februarie 2016:     Matematica
24 februarie 2016:     Limba si literatura materna (pentru elevii apartinand minoritatilor nationale care au urmat cursurile gimnaziale in limba materna)
4 martie 2016:           Afisarea rezultatelor

Simulare Limba si literatura romana
Elevii de clasa a VIII-a vor fi testati, la simulare, din programa prevazuta chiar pentru examen, insa fara anumite capitole.

Continuturile exceptate de la simularea la Limba si literatura romana sunt:

 • 1. procedee de expresivitate artistica in textele studiate (figuri de stil: alegoria)
 • 2. trasaturi specifice genului dramatic in opere literare studiate sau in texte la prima vedere
 • 3. trasaturi ale speciilor literare: romanul, balada populara
 • 4. complemente circumstantiale si propozitii subordonate circumstantiale corespunzatoare (de loc, de timp, de mod, de cauza, de scop, conditionala, concesiva, consecutiva)

Simulare Matematica
Elevii de clasa a VIII-a trebuie sa se pregateasca, pentru sustinerea simularii la Matematica, din programa obisnuita de examen, mai putin insa din anumite capitole.

Continuturile exceptate de la simularea la Matematica sunt:

 • din capitolul Numere reale: Rapoarte de numere reale reprezentate prin litere; operatii cu acestea (adunare, scadere, inmultire, impartire, ridicare la putere)
 • capitolul Functii
 • din capitolul Ecuatii, inecuatii si sisteme de ecuatii:

– Ecuatii de forma ax + by + c = 0 , unde a, b, c sunt numere reale, a ≠ 0 , b ≠ 0
– Sisteme de ecuatii de forma:

– Inecuatii de forma ax + b > 0 (≥, <, ≤), unde a, b sunt numere reale
– Probleme care se rezolva cu ajutorul inecuatiilor si al sistemelor de ecuatii din capitolul Proiectii ortogonale pe un plan: calculul unor distante in interiorul corpurilor studiate

 • capitolul Calcularea de arii si volume

Simulare Limba si literatura materna
Descarca de aici continuturile exceptate de la simularea la Limba si literatura materna 2016

Simulare Bacalaureat 2016 – Temele de simulare si capitolele exceptate la simularea BAC-ului pentru elevii de clasa a XI-a

Simulare Bacalaureat 2016 – Clasa a XI-a
7 martie 2016:
   Limba si literatura romana
8 martie 2016:   Limba si literatura materna
9 martie 2016:   proba obligatorie a profilului
18 martie 2016: Afisarea rezultatelor

Simulare Limba si literatura romana – clasa a XI-a
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat, mai putin urmatoarele continuturi:

 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • simbolismul, prelungiri ale romantismului si clasicismului, perioada interbelica, perioada postbelica
 • interpretari si judecati de valoare exprimate in critica si in istoria literara
 • autorii canonici: G. Bacovia, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, G. Calinescu, E. Lovinescu, Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

MATEMATICA programa M_mate-info
Continuturile pentru simulare sunt cele corespunzatoare claselor a IX-a, a X-a si a XI-a prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat national la Mate-info. Pentru simulare la clasa a XI-a sunt exceptate urmatoarele teme: 

 • din capitolul Sisteme de ecuatii liniare:

– Sisteme liniare cu cel mult 4 necunoscute, sisteme de tip Cramer, rangul unei matrice
– Studiul compatibilitatii si rezolvarea sistemelor: proprietatea Kroneker-Capelli, proprietatea Rouche, metoda Gauss

 • capitolul Derivabilitate
 • capitolul Reprezentarea grafica a functiilor

MATEMATICA programa M_stiintele naturii
Pentru simulare la clasa a XI-a sunt exceptate urmatoarele teme: 

 • din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar; metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICA programa M_tehnologic
Pentru simulare la clasa a XI-a sunt exceptate urmatoarele teme: 

 • din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: sisteme liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar; metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare
 • capitolul Functii derivabile
 • capitolul Studiul functiilor cu ajutorul derivatelor

MATEMATICA programa M_pedagogic
Pentru simulare la clasa a XI-a sunt exceptate urmatoarele teme: 

 • din capitolul Structuri algebrice: structuri algebrice: inel, corp

Simulare Istorie
La clasa a XI-a, elevii sustin simulare din Programa scolara pentru istorie – clasa a XI-a, din materia care nu este inclusa in programa pentru examenul de bacalaureat, precizeaza Ministerul Educatiei. Ei vor fi testati din urmatoarele capitole:

Popoare si Spatii Istorice

 • Europa si lumea in secolul XX – Probleme de atins: Europa contemporana (unitate, diversitate, integrare); Cultura romana – cultura europeana; Romania si Europa in secolul al XX-lea

Oamenii, Societatea si Lumea Ideilor

 • Economie si societate in lumea postbelica – Probleme de atins: Ocupatii si statute profesionale; Viata privata si viata publica; Economie rurala – economie urbana in Romania.
 • Stiinta si societatea – Probleme de atins: Impactul tehnologiei asupra vietii cotidiene si a mediului; Noile tehnologii si timpul liber.

Statul si Politica

 • Statele in perioada contemporana – Probleme de atins: Forme de organizare statala; Idei si regimuri politice.

Simulare Limba si literatura materna
Descarca de aici capitolele din care vor fi testati elevii de clasa a XI-a la simularea la Limba si literatura materna

Simulare Bacalaureat 2016 – Temele de simulare si capitolele exceptate la simularea BAC-ului pentru elevii de clasa a XII-a

Simulare Bacalaureat 2016 – Clasa a XII-a
7 martie 2016:
    Limba si literatura romana
8 martie 2016:    Limba si literatura materna
9 martie 2016:    proba obligatorie a profilului
10 martie 2016:  proba la alegere a profilului si specializari
18 martie 2016:  Afisarea rezultatelor

Simulare Limba si literatura romana clasa a XII-a
Liceenii de clasa a XII-a vor fi testati din capitolele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • reguli ale monologului, reguli si tehnici de construire a dialogului, stiluri functionale adecvate situatiei de comunicare, rolul elementelor verbale, paraverbale si nonverbale in comunicarea orala
 • textul dramatic postbelic
 • limbajul literaturii, limbajul cinematografic, limbajul picturii, limbajul muzicii
 • perioada postbelica
 • autorii canonici: Marin Preda, Nichita Stanescu, Marin Sorescu.

MATEMATICA programa M_mate-info
Liceenii sunt evaluati la simulare pe baza continuturilor prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:

MATEMATICA programa Stiintele naturii
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat pentru stiintele naturii, dar sunt exceptate urmatoarele teme:

MATEMATICA programa M_tehnologic
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa pentru bacalaureat – M_ tehnologic, dar pentru simulare sunt exceptate urmatoarele teme:

MATEMATICA programa M_pedagogic
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa pentru Examenul de bacalaureat – M_ pedagogic, exceptand urmatoarele teme:

 • din capitolul Sisteme de ecuatii liniare: sisteme de ecuatii liniare cu cel mult 3 necunoscute; forma matriceala a unui sistem liniar; Metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare; Aplicatii: ecuatia unei drepte determinate de doua puncte distincte, aria unui triunghi si caracterizarea coliniaritatii a trei puncte in plan

Simulare Istorie clasa a XII-a
Liceenii de clasa a XII-a vor fi testati la simulare din urmatoarele continuturi:

A. Popoare si Spatii Istorice:
1. Romanitatea romanilor in viziunea istoricilor.

B. Oamenii, Societatea si Lumea Ideilor:
1. Secolul XX – intre democratie si totalitarism. Ideologii si practici politice in Romania si in Europa.
2. Constitutiile din Romania.

C. Statul si Politica:
1. Autonomii locale si institutii centrale si in spatiul romanesc (secolele IX-XVIII)
2. Statul roman modern: de la proiect politic la realizarea Romaniei Mari (secolele XVIII-XX)

Simulare Limba si literatura materna
Descarca de aici capitolele din care vor fi testati elevii de clasa a XII-a la simularea la Limba si literatura materna

Biologie

Varianta B1. Biologie Vegetala si Animala – clasele a IX-a si a X-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat

Varianta B2. Anatomie si Fiziologie Umana, Genetica si Ecologie Umana – clasele a XI-a si a XII-a: toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare este exceptata tema Ecologie umana.

Fizica
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Chimie 
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Informatica
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Geografie
A. Europa si Romania – Elemente Geografice de Baza
1. Spatiul romanesc si spatiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei si ale Romaniei:
– relieful major (trepte, tipuri si unitati majore de relief)
– clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatica)
– hidrografia – aspecte generale; Dunarea si Marea Neagra
– invelisul biopedogeografic
– resursele naturale
3. Elemente de geografie umana ale Europei si ale Romaniei
– harta politica a Europei; Romania ca stat al Europei
– populatia si caracteristicile ei geodemografice
– sistemul de orase al Europei
– activitatile economice – caracteristici generale
– sisteme de transport
4. Mediu inconjurator si peisaje
5. Regiuni geografice in Europa si in Romania:
– caracteristici ale unor regiuni geografice din Europa si din Romania
– studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpatii
6. Tarile vecine Romaniei

Logica, Argumentare si Comunicare
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Psihologie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Sociologie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Economie
Toate continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat.

Filosofie
Continuturile pentru simulare sunt cele prevazute in programa de bacalaureat. Pentru simulare sunt exceptate urmatoarele continuturi:

 • Teorii politice moderne si contemporane; Drepturile omului
 • 4. Cunoasterea
 • 5. Filosofia

Lasă un răspuns