Simpozion

Istoricul Simpozionului Științific al Elevilor de la Colegiul Național din Salonta

În data de 16 aprilie 2005 s-a organizat prima dată în școala noastră Simpozionul Științific al Elevilor la Matematică (denumit MATUD) și avea ca scop sporirea interesului elevilor față de matematică. Chiar de la prima ediţie, simpozionul a avut un succes deosebit, s-au prezentat 18 lucrări cuprinzând domeniul istoriei matematicii, a algebrei, a geometriei și a analizei matematice. Ideea organizării simpozionului de matematică a apărut ca urmare a participării elevilor școlii noastre cu lucrări ştiinţifice la simpozioane, atât în țară, cât și în străinătate, începând din 2001, în cadrul acțiunii „Elevi Cercetători”.

Văzând entuziasmul lor, era firesc să organizăm și în școala noastră acest simpozion, oferindu-le tuturor elevilor școlii, și nu numai, posibilitatea de a se manifesta în fața unui public,. În data de 14 mai 2005 a avut loc în școala noastră un simpozion asemănător, dar de data aceasta la Fizică. Aici elevii, grupați în echipe de câte trei, au prezentat experimente interesante și lucrări elaborate pe marginea acestor experimente, iar în a doua parte a simpozionului le-am oferit elevilor posibilitatea de a-și manifesta și talentele literare prin prezentarea unor eseuri științifico-fantastice. Și acest simpozion s-a bucurat de un succes deosebit în rândul elevilor și al publicului prezent. Anul 2005 a fost declarat de către UNESCO Anul Internaţional al Fizicii. S-a aniversat astfel un secol de la ceea ce a fost denumit Annus Mirabilis, an ce, pe drept cuvânt, a marcat revoluţia ştiinţifică a secolului XX. În întreaga lume, manifestările organizate în acest an și-au propus să atragă atenţia opiniei publice asupra importanţei Fizicii pentru progresul tehnologic al societăţii şi, totodată, să sensibilizeze factorii de decizie pentru susţinerea educaţiei prin Fizică a tinerei generaţii. În acest context, ne-am gândit să organizăm şi în școala noastră simpozionul de fizică. S-a constatat că, într-adevăr, este nevoie de activități de acest gen, astfel în 2006 ne-am unit cu cele două simpozioane și în data de 29 aprilie 2006 am organizat Simpozionul Științific al Elevilor cu două secțiuni: matematică și fizică. Obiectivele permanente ale simpozionului sunt: sporirea interesului pentru MATEMATICĂ-INFORMATICĂ și ŞTIINŢELE NATURII; deprinderea elevilor cu munca de cercetare; familiarizarea acestora cu munca de selectare a materialului pentru realizarea unei lucrări ştiinţifice; coordonarea elevilor pentru întocmirea unei lucrări ştiinţifice; formarea deprinderii de muncă individuală; sporirea creativităţii prin munca individuală; prezentarea unei lucrări ştiinţifice; dobândirea deprinderii de a se prezenta în faţa unui public. În cadrul simpozionului, fiecare candidat trebuie să prezinte un experiment sau o modelare pe calculator şi să elaboreze o lucrare pe marginea experimentului/modelării pe calculator. Candidatul va depune un exemplar al lucrării efectuate la profesorul coordonator pentru studiere. Lucrarea va fi de 5-10 pagini (format A4). Pentru prezentarea lucrării realizate, fiecare candidat al simpozionului are la dispoziţie 15 minute, după care urmează o discuţie de aproximativ 5 minute când juriul sau colegii participanţi la susţinere pun întrebări referitoare la tematica abordată de el. Se consideră o lucrare bună cea care – pe lângă tematica ştiinţifică corect abordată – prezintă şi elemente individuale, originale şi interesante. Este indicat ca prezentarea să fie făcută cu ajutorul calculatorului, aplicând programe de prezentare (ex. PowerPoint etc.) Lucrările prezentate vor fi punctate în felul următor: – în prima fază: lucrarea depusă0-10 puncte, – a doua fază: prezentarea lucrării 0-10 puncte şi realizarea – prezentarea experimentului/modelării pe calculator 0-10 puncte. Se pot obţine maximum 30 de puncte. Cele mai bune lucrări sunt premiate. Din ce în ce mai mulți elevi s-au interesat de acest simpozion, astfel, din 2007, am extins aria lucrărilor la toate științele reale: matematică, informatică, fizică, chimie, biologie. Nivelul lucrărilor și al prezentărilor a crescut și am putut vedea experimente interesante realizate de către elevi cu mijloace proprii, nu numai la fizică, ci și la chimie și biologie. În acest ultim an, 2009, Simpozionul Științific al Elevilor apare în Calendarul Activităților Extrașcolare al Ministerului în categoria activităților interjudețene. La această ultimă ediție au prezentat lucrări și elevi din țară și de peste hotare (din Republica Moldova și Ungaria), astfel numărul participanților a fost în jur de 100. Anul 2009 a fost declarat de ONU Anul Internaţional al Astronomiei. Din acest motiv, în acest an s-au prezentat şi lucrări interesante în domeniul astronomiei. Lucrările au fost apreciate in afara concursului. În vara anilor 2007 și 2008 lucrările simpozionului s-au completat cu Seminarele Științifice de Vară pentru elevi, organizat, spre marea bucurie al elevilor, într-un peisaj pitoresc la Arieșeni și la Barajul Leșul. La aceste seminare au participat 40 de elevi, cei care au obținut rezultatele cele mai bune la simpozion și 10 profesori de specialitate. Profesorii s-au pregătit din timp pentru aceste seminare și au ales teme interesante, astfel elevii au asistat la prezentări de lucrări și drumeții de studiu. Din lipsă de fonduri, în 2009 nu am reușit organizarea Seminarelor de Vară, dar sperăm că anul viitor vom pleca din nou într-un nou loc splendid, descoperind din ce în ce mai mult din lumea înconjurătoare. Simpozionul Științific din acest an a fost urmat de Simpozionul Cultural al Elevilor, care a fost organizat, în data de 16 mai 2009, pentru prima dată în școala noastră pentru a oferi o șansă de manifestare și elevilor talentați în domeniul disciplinelor umaniste.

prof. Kiss Mária și prof. Mészár Julianna 

Lasă un răspuns