Şcoala după școală 2021

Programul național pilot de tip „Școala după școală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv

Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:

  1. a) elevul a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  2. b) elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
  3. c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Pentru elevii care au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului părintele/reprezentantul legal al elevului, dă o declarație pe propria răspundere în acest sens.

         Înscrierea elevului pentru a participa la activitățile de educație remedială organizate în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“ se face pe baza solicitării scrise a părintelui sau a reprezentantului legal.

Solicitările scrise se depun la secretariatul școlii sau se transmit prin fax la numărul 0259373448 respectiv e-mail la adresa cnteodornes@yahoo.com, până miercuri, 03.03.2021 ora 1600.

Organizarea activităților de educație remedială vor avea în vedere următoarele:

  1. a) constituirea grupelor cu o medie de 12 elevi/grupă;
  2. b) organizarea a 20 de ore de activități remediale/lună/elev, cu prezența fizică în clasă (câte o oră pe zi, după programul școlar);
  3. c) activitățile remediale, materializate în activități de învățare, vor viza îmbunătățirea achizițiilor elevilor, în special a acelora care contribuie la formarea competențelor de bază, fundamentale pentru formarea celorlalte competențe;
  4. d) se au în vedere, cu prioritate, activități remediale care să vizeze achizițiile care contribuie la formarea competentelor de literație și a competentelor STEM (matematică, biologie, fizică, chimie).

În condiții excepționale, un elev poate să absenteze lunar cel mult 5 ore de la activitățile remediale.

Documente utile:

  1. Cerere înscriere SDS.pdf
  2. Declaratie parinte.pdf

 

 

Lasă un răspuns