Noutăți Legislative MECTS

NOUTĂȚI LEGISLATIVE MECTS

Metodologie de organizare program National „Scoala Altfel”

www.edu.ro

Ordin nr. 5370/29.10.2013 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitar

Ordin nr. 5343/25.10.2013 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”

Ordin nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic

ORDIN nr. 5239/10.10.2013 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Istoria şi tradiţiile minorităţii elene din România, clasele a VI-a și a VII-a

Ordin nr. 5262/14.10.2013 de modificare și completare a OMEN nr. 5092/2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educaţiei Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, în anul şcolar 2013-2014

Ordin nr. 5214/08.10.2013 pentru aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2013, admiși la universități, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 și pentru modificarea și completarea OMEN nr. 3897/2013

ORDIN nr. 5211/08.10.2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014

ORDIN nr.4926/29.08.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba spaniolă, la disciplinele: Geografia Spaniei, clasa a IX-a; Istoria Spaniei, clasa a X-a

Ordin nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educational, seria a 5-a

Ordin nr. 5092/18.09.2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educației Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, în anul școlar 2013-2014

OMEN comun privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unităților de învățământ preuniversitar de stat – 17 sept. 2013

OMEN privind acordarea acreditării unităților de învățământ preuniversitar – 17 sept. 2013

OMEN privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unităților de învățământ preuniversitar – 17 sept. 2013

Ordin nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

Ordin nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015

Ordin nr. 4924/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014

Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014

Lasă un răspuns