Mobilitatea personalului didactic 2022-2023

23.11.2021 – METODOLOGIA – CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2022-2023
Modele de cereri și anexe pentru mișcarea personalului didactic în anul școlar 2022 - 2023
Anexa 15 – Calculul mediei de departajare 2022-2023

Anexa 18 – Ordinea ocuparii posturilor 2022-2023


Cerere plata cu ora 2022-2023
Cerere inscriere concurs national, judetean, testare 2022-2023
Cerere de repartizare pe durata de viabilitate a postului 2022-2023
Cerere detasare in interesul invatamantului pentru restrangere nesolutionata 2022-2023
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific 2022-2023
Cerere completare norma 2022-2023
Cerere ani anteriori 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 cu nota, media cel putin 7 si ulterior nu au sub 7
Cerere ani anteriori 2021, 2020 sau 2019
Cerere acord transfer, pretransfer, modif repartizare viabilitate post 2022-2023
Cerere ani anteriori 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 sau 2016 cu nota, media cel putin 7 si ulterior nu au sub 5
Anexa 2 – Criterii și punctaje pentru evaluarea personalului didactic de predare 2022-2023
Metodologie _mobilitate pers_did 2022_2023
Cerere transfer, pretransfer consimtit sau la cerere, modif rep pe perioada viab postuluit 2022-2023
Cerere pretransfer prin schimb de post, modif rep viabilitatii prin schimb de post 2022-2023
Cerere prelungire contract individual de munca 2022-2023
Acord detasare in interesul invatamantului 2022-2023
06.03.2018 Mobilitatea personalului didactic – criterii specifice si grila de evaluare.pdf


Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2018-2019

Materiale informative: 

Lasă un răspuns