Legislație

NOUTĂȚI LEGISLATIVE ME 2020-2022

ROFUIP – 2022


Ghid începere cursuri primar

Ghid începere cursuri gimnaziu – liceu


ORDIN MEC – 3066_2020 – Simulare EN & BAC

ORDIN MEC – 3125_2020_Structura anului scolar 2020-2021

ORDIN MEC – 4916_2019 – Evaluare nationala 2020

ORDIN MEC – 4946_2019 – Calendar Evaluare II – IV – VI 2020

ORDIN MEC – 4950_2019 – Organizare BAC 2020


NOUTĂȚI LEGISLATIVE MEN

06.12.2018 Metodologie mobilitate personal didactic 2019-2020 .pdf

OMEN 5461/2018 privind procedura de atribuire a denumirii unitatilor de invatamant din invatamantul preuniversitar

OMEN NR.5235/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare si organizarea rețelei școlare pentru anul scolar 2019-2020

OMEN_MET_5235_2018.pdf

Codul-cadru de etica al personalului didactic din invatamantul preuniversitar

COD_ETICA_OMEN_4831.pdf

Ordonanța de urgență nr. 48/2018 privind drepturile elevilor școlarizați ı̂n unități de ı̂nvățământ ı̂nființate ı̂n procesul de organizare a rețelei școlare și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

OUG_48.pdf

DOCUMENTE REFERITOARE LA ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII efectuate în străinătate și la organizațiile furnizoare de educație, care organizează și desfășoară, pe teritoriul României, activități de învățământ corespunzătoare unui sistem educațional

documente_utile.zip

ROFUIP 2018

OMEN_3027_2018_-_ROFUIP.pdf  apărut în Monitorul oficial în data de 23.01.2018

OMENCS 3590-2016 Planuri-Cadru de învăţământ pentru învăţământul gimnazial 19 Ianuarie 2017
OMEC 368/2001 cu privire la aplicarea Planului-Cadru de învăţământ 19 Ianuarie 2017
Metodologia de organizare și funcționare a învățământului profesional de stat 03 Noiembrie 2016
Metodologia privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar 30 Septembrie 2016
Ordin MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar 10 Septembrie 2016
ORDIN MECȘ nr.5231 (ORDIN pentru aprobarea Procedurii privind alegerea reprezentantului elevilor în consiliul de administrație al unităților de învățământ preuniversitar din România) 21 Septembrie 2015
Ordin pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării științifice nr.4496/2015 privind structura anului școlar 16 Septembrie 2015
ORDIN nr.5222 din 29 august 2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregatire practica 01 Ianuarie 2012
ORDIN nr.5220 din 29 august 2011 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2012-2013 01 Ianuarie 2012
ORDIN nr.5218 din 29 august 2011 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat – 2012 01 Ianuarie 2012

Metodologie de organizare program National „Școala Altfel” www.edu.ro Ordin nr. 5370/29.10.2013 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de analiză a contestațiilor, pentru contestațiile formulate împotriva deciziilor Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitar Ordin nr. 5343/25.10.2013 privind desemnarea membrilor Comisiei pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” Ordin nr. 4927/29.08.2013 privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 5347/2011 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a –a XII-a, filiera vocațională, profilul pedagogic ORDIN nr. 5239/10.10.2013 privind aprobarea programei şcolare pentru disciplina Istoria şi tradiţiile minorităţii elene din România, clasele a VI-a și a VII-a Ordin nr. 5262/14.10.2013 de modificare și completare a OMEN nr. 5092/2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educaţiei Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, în anul şcolar 2013-2014 Ordin nr. 5214/08.10.2013 pentru aprobarea listei elevilor care au obţinut distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale în anul 2013, admiși la universități, beneficiarii prevederilor Legii nr. 235/2010 și pentru modificarea și completarea OMEN nr. 3897/2013 ORDIN nr. 5211/08.10.2013 pentru aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin OMECTS nr. 5553/2011, sesiunea 2013-2014 ORDIN nr.4926/29.08.2013 privind aprobarea Programelor școlare pentru învățământul liceal – clase cu program de studiu în regim bilingv, limba spaniolă, la disciplinele: Geografia Spaniei, clasa a IX-a; Istoria Spaniei, clasa a X-a Ordin nr. 5142/26.09.2013 privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educational, seria a 5-a Ordin nr. 5092/18.09.2013 privind aprobarea cuantumurilor indexate ale bursei speciale acordată de către Ministerul Educației Naționale copiilor din familiile persoanelor decedate în explozia care a avut loc la Exploatarea Minieră Petrila, 15 noiembrie 2008, în anul școlar 2013-2014 OMEN comun privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unităților de învățământ preuniversitar de stat – 17 sept. 2013 OMEN privind acordarea acreditării unităților de învățământ preuniversitar – 17 sept. 2013 OMEN privind acordarea autorizării de funcționare provizorie unităților de învățământ preuniversitar – 17 sept. 2013 Ordin nr. 4959/2.09.2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat Ordin nr. 4925/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015 Ordin nr. 4924/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2013-2014 Ordin nr. 4923/29.08.2013 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2014