Învățământ primar 2023


Înscrierea în învățământul primar

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2019, inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011.

La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile (dacă există) unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar etc.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2019, inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Cerere de înscriere online

Atenție! Completarea acestei cereri de înscriere nu garantează înscrierea copilului dumneavoastră în unitatea de învățământ și nu elimină obligativitatea de a vă prezenta la unitatea de învăţământ unde doriţi înscrierea cu dosarul complet al copilului, în vederea validării acesteia. Acest formular vă permite doar să vă prezentați la secretariatul școlii cu datele copilului precompletate, scurtând timpul de așteptare al tuturor.

Alte informații relevante:


06.09.2019 Tabel Elevi Clasa pregătitoare 2019-2020

01.04.2019

25.02.2019 Înscriere clasa pregătitoare 2019-2020

Înscrierea în învățământul primar anul școlar 2019 – 2020
 
Tel-Verde: 0 800 816 259
Disponibil Luni – Joi: 9.00 – 17.00, Vineri: 9.00 – 14.00.
CENTRELE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII PSIHOSOMATICE ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2019-2020

Documente

CERERE-TIP DE ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE – 2019 – ETAPA I

Date preluate de pe isjbihor.ro

Ultima actualizare 25.02.2019