Învățământ primar 2022


07.09.2021 – Repartizare elevi clasa pregătitoare 2021-2022

Repartizarea elevilor în fiecare clasă pregătitoare s-a desfăşurat în cadrul Consiliului de Administraţie al Colegiului Naţional Teodor Neş din data de 07.09.2021, conform procedurii operaţionale privind constituirea formaţiunilor de studiu la clasa pregătitoare elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor.


Precizări pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021-2022

17.03.2021 – ANUNȚ

 Înscrierile la clasa pregătitoare 2021 încep pe 29 martie și au loc până pe 28 aprilie 2021, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial, vineri seara. În această perioadă, părinții vor completa/ depune/ transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la școala la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Părinții nu vor putea alege nici anul acesta o anumită învățătoare din școala în care își înscriu copiii. Concret, elevii vor fi repartizați aleatoriu în clasele pregătitoare, fie în ordinea alfabetică a numelor copiilor, fie prin tragere la sorți. Sunt eliminate, astfel, situațiile de clase în care foarte mulți părinți încearcă să își înscrie copiii, precum și segregarea copiilor.

O noutate față de anii trecuți: Evaluarea dezvoltării psihosomatice a copilului dispare pentru cei care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021. Este necesară doar recomandarea de la grădiniță.

„Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor menționați, care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar,” potrivit metodologiei publicate.

Prima etapă:

10 – 11 mai 2021 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

11 – 18 mai 2021 – Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

20 mai 2021 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă:

21 mai 2021 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul școlar;

24 mai – 31 mai 2021 – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

4 iunie 2021 – Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare. În perioada 1 septembrie – 10 septembrie 2021 – Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ.

Potrivit metodologiei oficiale, mai întâi părintele solicită grădiniței pe care a frecventat-o copilul recomandarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare.


Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2021 conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2021
 2. Recomandarea de la grădiniță/rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE
 3. Copie a actului de identitateal părinților/părintelui
 4. Copie a certificatului de naștere al copilului(acestea vor fi certificate „conform cu originalul” de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale)
 5. Alte documente în funcție de starea civilă a părinților
 6. Declarația pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021
 7. Avizul medicului de familie/medicului școlar că elevul este „apt de școală”
 8. Vaccinările de la medicul de familie/copie carnet de vaccinare

Conform Ordinului Ministerului Educației și Cercetării Nr. 3473/12.03.2021, privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, se fac următoarele precizări:

 1. Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021 inclusiv au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.
 2. Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.
 3. Părinții/tutorii legali/reprezentanții legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021 inclusiv și care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes ai clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.
 4. Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cerere-tip de înscriere, însoțită de documente justificative.
 5. În vederea asigurării fluenței procedurilor și a evitării aglomerației, unitățile de învățământ asigură inclusiv posibilitatea de programare telefonică a părinților pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere. Numărul de telefon la care părinții pot apela este:

Important!

Ordinea în care se programează telefonic pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în care se prezintă pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.


Documente ISJ BihorCENTRELE DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII COPIILOR CARE ÎMPLINESC 6 ANI ÎN PERIOADA 1 SEPTEMBRIE-31 DECEMBRIE 2021, ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Tel-verde

Nr. telefon: 0 800 816 259

Disponibil în intervalul orar:

 

 • Luni: 9.00 – 16.30
 • Marți: 9.00 – 16.30
 • Miercuri: 9.00 – 16.30
 • Joi: 9.00 – 16.30
 • Vineri: 9.00 – 14.00

Ultima actualizare 18.03.2021