Evaluarea Națională 2023


Evaluare Națională la clasa a VIII – sesiunea iunie 2021

ORDIN privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

PROGRAME pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a Anul școlar 2020-2021Anul școlar 2020-2021

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021în anul școlar 2020-2021

Test limba maternă -seria Iseria I

Test limba română – seria I

Test matematică – seia I

 Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

21.06.2020 ANUNȚ În sesiunea iunie 2020 a Examenului de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, candidații pot transmite contestațiile și în format electronic. Cererile se vor transmite semnate de către candidat și părintele acestuia, la adresa de email  evnat2020cntn@yahoo.com în zilele de 22 iunie între orele 16.00-19.00 și 23 iunie între orele 8.00-12.00. Președinte comisie: prof. TRĂNCĂU VASILE

Descărcați formularul în format PDF


NOU! Noile programe de examen pentru probele Evaluării Naționale a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020 pot fi consultate aici (fișier pdf)Acestea au fost aprobate prin ordinul de ministru nr. 4.115/10.04.2020.

***

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.
 
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2020 este următorul: