Evaluarea Națională 2023

28.06.2023 Tipizat contestație – Evaluarea Nationala – 2023.pdf

Contestațiile la Evaluarea Națională se vor depune la secretariatul colegiului doar miercuri, 28 iunie 2023 de la ora 16-19 și joi 29 iunie 2023 de la ora 8 – 12, la școala de pe strada Ion Creangă Nr.1.

În intervalul specificat contestațiile pot fi trimise și pe email la adresa cntn.contestatii@gmail.com.  Pentru contestațiile trimise online, se vor atașa și o copie a certificatului de naștere a elevului și o copie a unui act de identitate a părintelui care semnează contestația. Ca dovadă a primirii contestațiilor pe email, vă vom trimite un răspuns de confirmare.

Formularele trimise electronic vor fi completate cu pixul și semnate de părinte și elev.

În conformitate cu ghidul admiterii stabilit de MEN, candidații care depun contestații își asumă faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

O R D I N privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2022—2023

O R D I N privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022—2023