Erasmus + 2023

Documente Erasmus + 2023

 1. Prezentare proiect – Webdesign fără frontiere
 2. Afiș Malaga
 3. Bibliografie
 4. Scrisoare de intenție
 5. Recomandare diriginte
 6. Acord parental

ANUNŢ

Titlul proiectului: „Webdesign fără frontiere

Beneficiar: Colegiul Național ”Teodor Neş” Salonta

Partener intermediar: EUROMIND, Malaga, Spania

Parteneri de primire:  vor fi furnizați de către partenerul intermediar 

Grup ţintă: 23 de elevi din clasa a X-a de la filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică.

Grantul proiectului: 64.941 euro

Obiectivele proiectului:

1. Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a pregătirii de specialitate a partcipanţilor, într-un mediu economic real, direct legat de domeniul lor de formare profesională;

2. Dezvoltarea abilităţilor practice şi competenţelor în informatică – programare asistată de calculator – în vederea creşterii competitivităţii absolventului de profil informatic, în raport cu piaţa muncii;

3. Creşterea capacităţilor adaptative, de integrare şi adaptare la medii socio-culturale diferite și exersarea limbilor străine;

4. Stabilirea unor platforme de colaborare cu firme de IT din spațiul vest-european care să-i conecteze pe elevi cu cerințele și progresele din domeniu.

Continuturi dezvoltate prin plasament:

1. Cunoştinţe despre: hardware, software, reţele de calculatoare, platforme open-source;

2. Abilităţi de utilizare a tehnicilor de bază și avansate de programare, a instrumentelor on-line de prelucrare a informației (lucrul în echipă, aplicarea noţiunilor învățate);

3. Compentenţe în elaborarea şi realizarea unor programe, folosind un mediu specific; competenţe de prezentare a unui proiect; aplicarea creativă a metodelor de proiectare și design; prelucrarea unor tipuri de structuri de date, elaborarea unor strategii de modularizare şi abstractizare a prelucrării datelor.

 Perioada plasamentului:  1 – 12 aprilie 2024

Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe:

– Evaluarea dosarului* candidatului

– Interviu – se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere).

– Probă practică de atestare a competențelor profesionale (Informatică + TIC);

– Interviu în limba engleză;

* Dosarul de selecție cuprinde (în această ordine):

– copie după actul de identitate

– adeverinţă medicală care să ateste că este clinic sănătos.

– scrisoare de intenție/motivație semnată de susținătorul legal;

– recomandarea dirigintelui;

– acordul scris al părinților / susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular + documente doveditoare ale portofoliului personal (diplome, premii, certificate etc);

– acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (piesă opțională):

*declarație pe proprie răspundere (de mână) din care să reiasă componența familiei

*adeverință cu salariul net pe lunile iulie, august, septembrie 2023 pentru toți membrii familiei care au un loc de muncă

și/sau

*cupon de pensie pe lunile iulie, august, septembrie 2023

și/sau

*declarație pe proprie răspundere (de mână) că nu au avut venituri pe lunile iulie, august, septembrie 2023 pentru adulții din familie care nu frecventează școala, nu au pensie și nu lucrează

** Actele se vor introduce într-un dosar de plastic cu șină

Concursul de selectie al participantilor va avea loc în luna octombrie, 2023 conform graficului:

 • 16-20 octombrie – depunerea dosarelor la secretariat
 • 23 octombrie – evaluarea dosarelor
 • 24 octombrie – interviu
 • 25 octombrie – proba la Informatică
 • 26 octombrie – proba la Limba engleză
 • 27 octombrie – afișarea rezultatelor (ora 9), depunerea contestațiilor** (până la ora 11) la secretariatul Colegiului
 • 27 octombrie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (până la ora 14)

** se poate contesta doar Evaluarea dosarului

Echipa de implementare a proiectului

 


Ediții anterioare de mobilitate » » »