Erasmus + 2018

Jurnal valensian 2018

Rezultate finale

ANUNŢ – PROIECT DE MOBILITATE ERASMUS PLUS –

2017-1-RO01-KA102-035800

 Titlul proiectului: “Experiență europeană pentru tinerii informaticieni”

 Beneficiar: Colegiul Național ”Teodor Neş” Salonta

 Parteneri de primire:   INFOFERRAN  S.L.  – Valencia, Spania

GRUPO ODÍN SOLUCIONES INFORMÁTICAS S.L.N.E.  – Valencia, Spania

 Partener intermediar: SISTEMA PRACTICES S.L. – Valencia, Spania  (ESMOVIA)

 Grup ţintă: – 15 elevi din clasele a X-a și a XI-a de la filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică și matematică – informatică intensiv engleză.

 Grantul proiectului: 35753 Euro

 Obiectivele proiectului:

 1. Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a pregătirii de specialitate a partcipanţilor, într-un mediu economic real, direct legat de domeniul lor de formare profesională;
 2. Dezvoltarea abilităţilor practice şi competenţelor în informatică – programare asistată de calculator – în vederea creşterii competitivităţii absolventului de profil informatic, în raport cu piaţa muncii;
 1. Creşterea capacităţilor adaptative, de integrare şi adaptare la medii socio-culturale diferite și exersarea limbilor străine;
 2. Stabilirea unor platforme de colaborare cu firme de IT din spațiul vest-european care să-i conecteze pe elevi cu cerințele și progresele din domeniu.

 Continuturi dezvoltate prin plasament:

 1. Cunoştinţe despre: software, reţele de calculatoare, editare de imagini, proiectare web și design;
 2. Abilităţi de utilizare a tehnicilor de bază și avansate de prelucrare a imaginilor, de utilizare a tehnicilor de proiectare și design a paginilor web, a instrumentelor on-line de prelucrare imagini și proiectare web (lucrul în echipă, aplicarea noţiunilor învățate);
 3. Compentenţe în elaborarea şi realizarea unei pagini web, folosind un mediu specific; competenţe de prezentare a unui proiect; aplicarea creativă a metodelor de proiectare și design; prelucrarea imaginilor folosite în paginile web, prelucrarea unor tipuri de structuri de date, elaborarea unor strategii de modularizare şi abstractizare a prelucrării datelor.

 Perioada plasamentului:  14 iulie – 4 august 2018

 Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor criterii:

 • proba 1 eliminatorie: rezultate la învăţătură (media >= 8.50), media la informatică +TIC >=8.50, frecvenţa la ore peste 95%, nota 10 la purtare, pe primul semestru al anului școlar în curs;
 • proba 2 eliminatorie: interviul – se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere) şi dosarul de selecție*;
 • proba 3 – test de specialitate–test din utilizarea calculatorului, noţiuni de internet şi editare de imagini și Web design, HTML, noţiuni de programare (nota minimă 6);
 • proba 4 – test scris și interviu în limba engleză (nota minimă 6).

* Dosarul de selecție cuprinde:

– copie după actul de identitate;

– scrisoare de intenție/motivație semnată de susținătorul legal;

– recomandarea dirigintelui;

– acordul scris al părinților/ susținătorilor legali;

– adeverinţă medicală;

– CV Europass semnat de titular;

– documente doveditoare ale portofoliului personal (diplome, premii, certificate etc).

 Concursul de selectie al participantilor va avea loc în luna martie, 2018 conform graficului:

 • 2-9 februarie – depunerea dosarelor la secretariat
 • 12 februarie – evaluarea dosarelor
 • 13 februarie – interviu
 • 14 februarie – proba la Informatică
 • 15 februarie – proba la Limba engleză
 • 19 februarie – afișarea rezultatelor (ora 10), depunerea contestațiilor (până la ora 16)
 • 20 februarie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (până la ora 14)

Documente necesare pentru înscriere

 1. Acord părinte
 2. Scrisoare de intenție
 3. Recomandare diriginte.docx

Diverse

Afiș

Afiș Valencia

Experiența euopeană pentru tinerii informaticieni

Broșura Valencia

Bibliografie engleza & info.pdf

Dosar – Fisa evaluare Erasmus plus 2018