Bani de liceu

BANI DE LICEU – 2015-2016

Programul național de protecție socială – Bani de liceu 2015

Beneficiari – Bani de liceu CNTN – 2015-2016.pdf


BANI DE LICEU – 2014

Programul național de protecție socială – Bani de liceu 2014

Beneficiari – Bani de liceu CNTN – 2014-2015.pdf

Documente necesare pentru înscriere Bani de liceu 2014

Calendarul de desfășurare a programului de protecție socială Bani de liceu:
Depunerea cererilor: 15 septembrie – 1 octombrie 2014
Efectuarea anchetelor sociale: – 1 – 23 octombrie 2014
centralizarea cererilor pe portalul dedicat: 1 -27 octombrie 2014
Afișarea pe internet a listei beneficiarilor: 28 octombrie
Depunerea contestațiilor: 28 octombrie – 2 noiembrie 2014
Rezolvarea contestațiilor: 2-6 octombrie 2014.
Beneficiari ai Programului național de protecție socială „Bani de liceu” sunt elevii care se află în întreținerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii este de maximum 150 lei, precum si elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.
Sprijinul financiar prevăzut în cadrul Programului național de protecție socială „Bani de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii si susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă si pe perioada practicii în producție.
Cuantumul sprijinului financiar este de 180 lei si poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației Naționale.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepția: alocației de stat, alocației suplimentare pentru familiile cu mulți copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

Lasă un răspuns