Bacalaureat 2014

BACALAUREAT 2014

Pentru a vedea rezultatele obtinute la examenul de Bacalaureat – sesiunea iulie 2014 – click aici


CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT NAȚIONAL 2014

Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014

Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

30 mai 2014

Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

10 – 12 iunie 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

11 – 13 iunie 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare

orală în limba maternă – proba B

16 – 20 iunie 2014

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

23 – 27 iunie 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

30 iunie 2014

Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

1 iulie 2014

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

2 iulie 2014

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

4 iulie 2014

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

7 iulie 2014

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

7 iulie 2014

Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

8 -10 iulie 2014

Rezolvarea contestaţiilor

11 iulie 2014

Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2014

14 – 18 iulie 2014

Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

18-19 august 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

18-19 august 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 -20 august 2014

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

21 – 22 august 2014

Evaluarea competenţelor digitale – proba D

25 august 2014

Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

26 august 2014

Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

27 august 2014

Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

29 august 2014

Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

1 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

2-3 septembrie 2014

Rezolvarea contestaţiilor

4 septembrie 2014

Afişarea rezultatelor finale

Notă:La solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice

Sursa: http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/c133


Extras din metodologia de examen

Art. 30. – (1). Se interzice cu desavârsire colectarea sau favorizarea actiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la elevi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul elevilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea meselor sau a altor beneficii pentru membrii comisiilor din unitatile de învaţământ sau din centrele zonale de evaluare.

(METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A)

Art. 95

– (1) Se interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea acţiunii de colectare a unor fonduri materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor, fonduri care au ca destinaţie asigurarea cazării, a meselor sau a altor beneficii

pentru membrii comisiilor din centrele de examen sau de evaluare.

(M E T O D O L O G I A de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat)


Calendarul examenului de Bacalaureat 2014 – Sesiunea iunie-iulie 2014

26 – 30 mai 2014     Inscrierea candidatilor la prima sesiune de examen
30 mai 2014            Incheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
10 – 12 iunie 2014   Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana – proba A
11 – 13 iunie 2014   Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna – proba B
16 – 20 iunie 2014   Evaluarea competentelor digitale – proba D
23 – 27 iunie 2013   Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala – proba C
30 iunie 2014          Limba si literatura romana – proba E)a) – proba scrisa
1 iulie 2014             Limba si literatura materna  proba E)b) – proba scrisa
2 iulie 2014             Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – proba scrisa
4 iulie 2014             Proba la alegere a profilului si specializarii – proba E)d) – proba scrisa
7 iulie 2014             Afisarea rezultatelor (pana la ora 12:00)
7 iulie 2014             Depunerea contestatiilor (orele 12:00 – 16:00)
8 -10 iulie 2014      Rezolvarea contestatiilor
11 iulie 2014          Afisarea rezultatelor finale

Cum se desfasoara examenul – Metodologia de organizare a Bacalaureatului

Accesul candidatilor in centrul de examen la probele scrise se face in intervalul 7:30 – 8:30. La accesul absolventilor de liceu in centrul de examen se procedeaza astfel:

  • un profesor si un membru al personalului de paza solicita la intrarea fiecarui candidat prezentarea actului de identitate, si verifica daca fotografiile corespund;
  • candidatii sunt indrumati spre zona din centrul de examen unde se gasesc salile de examen;
  • candidatii sunt atentionati sa citeasca extrasele din Metodologie afisate pe usa salii de examen si sa nu stationeze pe holuri mai mult de 5-7 minute;
  • candidatii care au materiale/obiecte nepermise in sala de examen sunt indrumati spre sala de depozitare a acestora.

Candidatul care are asupra sa materiale nepermise in sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, insemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic in care sa le introduca, impreuna cu o declaratie tip in care se mentioneaza numele si prenumele si obiectele personale care vor fi depozitate si va fi indrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Examenul dureaza 3 ore.

Elevii care sunt surprinsi in examen cu copiute sau telefoane mobile sunt dati afara din examen, indiferent daca au copiat sau nu. Inainte de aducerea subiectelor in sali, asistentii vor explica elevilor modul de desfasurare a probei si modul de completare a datelor personale pe foaia tipizata.

Candidatii se aseaza cate unul in banca, in ordine alfabetica, in functie de disciplina si de tipul de subiect primit, conform listelor afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hartie tipizata, pe care isi scrie cu majuscule numele, prenumele tatalui, toate prenumele personale, in ordinea in care sunt trecute in actul de identitate si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit.

Coltul colii tipizate va fi lipit, dupa distribuirea subiectelor in sali, numai dupa ce asistentii din sali au verificat identitatea candidatilor, dupa completarea corecta a tuturor datelor prevazute si dupa ce acestia semneaza in interiorul portiunii care urmeaza a fi sigilata. Colturile lucrarilor vor fi lipite numai dupa ce candidatii au inceput sa scrie pe foaia de concurs rezolvarea subiectelor. Procedura anterioara se repeta pentru toate colile tipizate utilizate de candidat pentru a redacta lucrarea.

Candidatii vor primi atatea coli tipizate si ciorne cate le sunt necesare. Pentru lipirea coltului lucrarii se va folosi lipici sau acelasi tip de etichete autocolante, pentru toate centrele de examen dintr-un judet.

Inscrierea numelui candidatului pe foile tipizate in afara rubricii care se sigileaza, precum si orice alte semne distinctive, care ar permite identificarea lucrarii, atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective. Propunerea de anulare se poate face atat in centrul de examen, cat si in centrul de evaluare, de catre persoanele din comisie care sesizeaza semnele distinctive, iar decizia se ia de catre presedintele comisiei, dupa consultare cu comisia judeteana/a municipiului Bucuresti.

Dupa anuntarea variantei de subiect extrasa de Comisia Nationala de Bacalaureat, se multiplica subiectele in numar egal cu numarul candidatilor, urmand ca acestea sa fie distribuite in sali.

Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.

Se interzice folosirea, in timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseste numai hartia distribuita candidatilor de catre asistenti.

Candidatii care doresc sa corecteze o greseala taie fiecare rand din pasajul gresit cu o linie orizontala. In cazul in care unii candidati, din diferite motive, doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de catre asistenti in procesul-verbal de predare-primire a lucrarilor scrise. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre asistenti, mentionandu-se pe ele „Anulat”, se semneaza de catre asistenti si se pastreaza in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

In timpul desfasurarii probelor scrise, asistentii nu dau candidatilor nicio indicatie, nu discuta intre ei si nu rezolva subiectul de examen. Unul dintre asistenti sta in fata clasei, celalalt in spatele clasei si nu au alte preocupari in afara de supraveghere. In cazul in care acestia incalca aceste dispozitii, presedintele comisiei poate decide inlocuirea lor si, daca este cazul, poate face si propunere de incepere a procedurii de cercetare disciplinara.

Dupa ce isi incheie lucrarile, candidatii numeroteaza foile, sub indrumarea asistentilor, numai cu cifre arabe, in partea de jos a paginii, in coltul din dreapta, indicand pagina curenta si numarul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, daca elevul a scris in total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar cateva randuri, partea nescrisa fiind barata de catre asistenti. Dupa incheierea numerotarii, candidatii predau asistentilor lucrarile si semneaza pentru confirmarea predarii lucrarii si a numarului de pagini.

La expirarea celor trei ore acordate, candidatii predau lucrarile in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit. In cazul in care un candidat refuza sa predea lucrarea scrisa, acest lucru se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de cei doi asistenti si atrage dupa sine eliminarea candidatului din examen.

Trei candidati raman in sala pana la predarea ultimei lucrari. La predarea lucrarilor, asistentii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini si il trec in procesele-verbale de predare-primire pe care le semneaza candidatii, precum si in rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.

Ciornele si lucrarile anulate se strang separat si se pastreaza in centrul de examen.

Subiecte diferentiate la Limba si literatura romana, pentru al doilea an

Acesta este al doilea an in care la examenul scris de Limba Romana absolventii de liceu au subiecte diferitentiate: elevii de la profilul Real si cei de la filierele Tehnologica si Vocationala au de rezolvat subiecte diferite la examenul de Limba si literatura romana fata de absolventii de la profilurile Umanist si Pedagogic. Diplomele de Bacalaureat raman, insa, la fel ca anii trecuti.

Aceasta modificare a fost facuta in 2012, prin schimbarea programelor de examen, dar nu a fost comunicata decat odata cu debutul sesiunii pentru olimpici a Bacalaureatului 2013.

Contactata de HotNews.ro, Ecaterina Andronescu a declarat atunci ca „subiectele trebuie sa fie adecvate programelor scolare si diferentiate” si ca a comunicat aceasta modificare, „despre adecvarea subiectelor la programa am vorbit constant si scoala nu cred ca trebuie facuta dupa ureche”. Rectorii unor mari universitati au criticat, insa, ministerul Educatiei pentru diferentierea subiectelor fara o modificare a diplomelor de BAC pe care elevii le obtin. Detalii despre acest subiect aiciaici si aici.  

Lasă un răspuns