Mobilitatea personalului didactic

06.03.2018 Mobilitatea personalului didactic – criterii specifice si grila de evaluare.pdf Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 5485/13.11.2017 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul 2018-2019 Materiale informative:   metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019 Cadru normativ:   Ordin continuare …