Anunțuri 2022

20.06.2022 Examene corigențe 2022

17.06.2022 – Rezultate concurs post muncitor


19.05.2022 – Anunț concurs post îngrijitor

16.03.2022 – CNTN – Rezultat examen informatician.pdf
16.03.2022 – CNTN – Rezultat examen promovare muncitori.pdf

16.03.2022 – GRILA DE EVALUARE – aferentă condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante în cadrul etapei de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar conform cu OME Nr. 5578/10.11.2021 de aplicare a Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023
11.03.2022 – ANUNȚ IMPORTANT!

Absolvenții studiilor liceale din perioada 2013 – 2021, care nu și-au ridicat toate actele de studii, sunt rugați să vină la secretariatul Colegiului Național „Teodor Neș”.

Acte de studii:

  • diplomă de bacalaureat,
  • diplomă de absolvire a liceului,
  • atestat profesional,
  • certificat de competențe.

Program de lucru cu publicul: 13.00 – 15.30 (luni – joi)

12.00 – 14.00 (vineri)

Actele de studii se eliberează personal, titularului, pe baza cărții de identitate.


02.03.2022 Anunț examen promovare în treaptă superioară

Lasă un răspuns