Admitere 2023

20.07.2023 – Procedura repartizare elevi – Mate-Info 2023

PROCEDURĂ privind admiterea în învățământul profesional special pentru anul școlar 2023-2024

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ privind admiterea pe locurile distinct alocate candidaților rromi și candidaților cu cerințe educaționale speciale (CES) în unitățile de învățământ profesional în anul școlar 2023-2024


GHIDUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, PROFESIONAL ȘI DUAL 2023


FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 în învăţământul profesional și dual, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL

ANEXĂ LA FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2023-2024 admitere în clasa a IX-a – învăţământul liceal


ADMITERE 2023 – Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ la centre


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ

PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024

Ordinul ministrului educației nr. 5.243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

MINISTERUL EDUCAȚIEI O R D I N 5439 26 sep. 2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023—2024

10.05.2023 – Graficul acțiunilor de consiliere – Admitere 2023

ADMITERE 2023 – Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ la centre


METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ

PLAN DE MĂSURI pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul profesional și dual pentru anul școlar 2023-2024

Ordinul ministrului educației nr. 5.243/2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024

MINISTERUL EDUCAȚIEI O R D I N 5439 26 sep. 2022 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și în învățământul dual pentru anul școlar 2023—2024

 

 


16.12.2022 - Chestionar orientare școlară 2023-2024