Proiecte

Erasmus + 2023

Documente Erasmus + 2023

 1. Prezentare proiect – Webdesign fără frontiere
 2. Afiș Malaga
 3. Bibliografie
 4. Scrisoare de intenție
 5. Recomandare diriginte
 6. Acord parental

ANUNŢ

Titlul proiectului: „Webdesign fără frontiere

Beneficiar: Colegiul Național ”Teodor Neş” Salonta

Partener intermediar: EUROMIND, Malaga, Spania

Parteneri de primire:  vor fi furnizați de către partenerul intermediar 

Grup ţintă: 23 de elevi din clasa a X-a de la filiera teoretică, profil real, specializarea matematică-informatică, intensiv informatică.

Grantul proiectului: 64.941 euro

Obiectivele proiectului:

1. Aprofundarea şi dezvoltarea dimensiunii practic-aplicative a pregătirii de specialitate a partcipanţilor, într-un mediu economic real, direct legat de domeniul lor de formare profesională;

2. Dezvoltarea abilităţilor practice şi competenţelor în informatică – programare asistată de calculator – în vederea creşterii competitivităţii absolventului de profil informatic, în raport cu piaţa muncii;

3. Creşterea capacităţilor adaptative, de integrare şi adaptare la medii socio-culturale diferite și exersarea limbilor străine;

4. Stabilirea unor platforme de colaborare cu firme de IT din spațiul vest-european care să-i conecteze pe elevi cu cerințele și progresele din domeniu.

Continuturi dezvoltate prin plasament:

1. Cunoştinţe despre: hardware, software, reţele de calculatoare, platforme open-source;

2. Abilităţi de utilizare a tehnicilor de bază și avansate de programare, a instrumentelor on-line de prelucrare a informației (lucrul în echipă, aplicarea noţiunilor învățate);

3. Compentenţe în elaborarea şi realizarea unor programe, folosind un mediu specific; competenţe de prezentare a unui proiect; aplicarea creativă a metodelor de proiectare și design; prelucrarea unor tipuri de structuri de date, elaborarea unor strategii de modularizare şi abstractizare a prelucrării datelor.

 Perioada plasamentului:  1 – 12 aprilie 2024

Selecţia va fi realizată pe baza următoarelor probe:

– Evaluarea dosarului* candidatului

– Interviu – se va evalua profilul personalităţii candidatului (capacitatea de a lucra în echipă, toleranţa, rezistenţa la stres, capacitatea de adaptare, seriozitate şi credibilitate, putere de convingere).

– Probă practică de atestare a competențelor profesionale (Informatică + TIC);

– Interviu în limba engleză;

Dosarul de selecție cuprinde (în această ordine):

– copie după actul de identitate

– adeverinţă medicală care să ateste că este clinic sănătos.

– scrisoare de intenție/motivație semnată de susținătorul legal;

– recomandarea dirigintelui;

– acordul scris al părinților / susținătorilor legali;

– CV Europass semnat de titular + documente doveditoare ale portofoliului personal (diplome, premii, certificate etc);

– acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (piesă opțională):

*declarație pe proprie răspundere (de mână) din care să reiasă componența familiei

*adeverință cu salariul net pe lunile iulie, august, septembrie 2023 pentru toți membrii familiei care au un loc de muncă

și/sau

*cupon de pensie pe lunile iulie, august, septembrie 2023

și/sau

*declarație pe proprie răspundere (de mână) că nu au avut venituri pe lunile iulie, august, septembrie 2023 pentru adulții din familie care nu frecventează școala, nu au pensie și nu lucrează

** Actele se vor introduce într-un dosar de plastic cu șină

Concursul de selectie al participantilor va avea loc în luna octombrie, 2023 conform graficului:

 • 16-20 octombrie – depunerea dosarelor la secretariat
 • 23 octombrie – evaluarea dosarelor
 • 24 octombrie – interviu
 • 25 octombrie – proba la Informatică
 • 26 octombrie – proba la Limba engleză
 • 27 octombrie – afișarea rezultatelor (ora 9), depunerea contestațiilor** (până la ora 11) la secretariatul Colegiului
 • 27 octombrie – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale (până la ora 14)

** se poate contesta doar Evaluarea dosarului

Echipa de implementare a proiectului


Ediții anterioare de mobilitate » » »

Proiecte europene 2020

Astăzi, 29.10.2020 au fost dezbătute proiecte europene la clasele a X C și a IX C împreună cu d-na inspector Moțoc Chivari Elena.

Aceste proiecte pot fi consultate la adresele următoare:

https://europa.eu/youth/learning_ro
https://europa.eu/youth/volunteering_ro
https://europa.eu/youth/working_ro
https://www.eurodesk.ro/despre-noi
https://www.eurodesk.ro/mobilitati-pentru-lucratori-de-tineret
https://www.suntsolidar.eu/
https://europa.eu/youth/solidarity_ro
https://timetomove.eurodesk.eu/ro/


Proiect ROSE

Proiectul ROSE (ROmania Second Education Project) a fost aprobat de Banca Mondială pentru finanțare în anul 2015. ROSE este cel mai amplu proiect din Educație, care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar și la creșterea ratei de promovare a examenului de Bacalaureat.   continuare …


Proiect Erasmus + 2017 – 2017-1-RO01-KA102-035800

Experiență europeană pentru tinerii informaticieni
Proiectul a primit finanţare din partea UE.
Documente pentru înscriere … continuare …


Erasmus Days 2017

Vineri, 13 octombrie 2017, la orele amiezii, sala de mese a Colegiului Național ”Teodor Neș” s-a umplut cu elevi din clasele a VIII-a și a IX-a de la profilul real, pentru a asista la marcarea evenimentului Erasmusdays. În aproximativ 60 de minute, profesorii care au deschis poarta proiectelor Erasmus pentru colegiul salontan le-au făcut elevilor un scurt rezumat al proiectelor europene și au diseminat cele trei programe Erasmus derulate de școală până în prezent, cu mobilități în Granada (Spania), Barcelos (Portugalia) și Paphos (Cipru). continuare …


Proiect Erasmus + 2016

PROIECTUL ERASMUS + 2016 Titlul proiectului  “Formare inițială în Web Design” Beneficiar: Colegiul Național ”Teodor Neş” Salonta Parteneri de primire:  LAZAROU CTC – Paphos, Cipru Partener intermediar: Organization for Promotion of European Issues – Paphos, Cipru  Jurnal Cipriot.pdf Impresii despre mobilitate continuare …


Proiect Erasmus + 2015

PROIECTUL ERASMUS + Aplicant: Colegiul Național Teodor Neș din Salonta Titlu proiect: Formarea inițială pentru tineri informaticieni  Grup țintă: Elevii din clasele X-XI – mate-info Parteneri de primire:  DIGITELOS, ISIL INFORMATICA – Barcelos, Portugalia Partener intermediar: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade continuare …


PROIECTUL LEONARDO  DA  VINCI –  MOBILITĂŢI – LLP-LdV/IVT/2013/ RO/019 –

Sala Info

“Specialization and career in computer”

Proiectul a fost realizat cu sprijinul  financiar al Comisiei Europene prin Programul Învăţare pe tot parcursul vieţii – Leonardo da Vinci.

Scopul proiectului îl reprezintă facilitarea inserţiei tinerilor pe piaţa muncii, prin accesul acestora la formare profesională iniţială de calitate şi dobândirea de competenţe  şi experienţe europene în domeniul I.T

[huge_it_videogallery id=”2″]

 mai multe detalii…