Învățământ primar 2018

OFERTA  DE ŞCOLARIZARE PENTRU CLASA PREGĂTITOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018

07.09.2017 Repartizare elevi clasa pregătitoare 2017-2018

Oferta de şcolarizare pentru clasa pregătitoare în anul şcolar 2017-2018 este de:

                                         3 clase         75 locuri.

Spaţiul în care se va desfăşura activitatea la clasa pregătitoare se află pe strada Republicii,  Nr. 90, Salonta, iar limba de predare este limba română. Pentru o bună informare a părinţilor, organizăm in  data de 01.03.2017 între orele 10-12 “ZIUA PORŢILOR DESCHISE”. Cei interesaţi pot vizita şcoala, pot participa la activităţi şi pot discuta cu personalul implicat în această activitate.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la nr. de telefon 0259 373 448 sau 0748 890 810.

ACTE  NECESARE  PENTRU  ÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN CLASA PREGĂTITOARE

–        Certificat de naștere al copilului original și copie xerox

–       Original şi copie carte de identitate de la ambii părinţi /susţinători legali din care să reiasă domiciliul părinţilor / susţinătorilor;

–        Decizie de divorț – dacă este cazul;

–         Adeverință medicală pentru intrare în colectivitate;

–         Aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate;

–         Adeverinţă eliberată de grădiniţa la care este înscris copilul;

–         Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului – dacă este cazul.

PROGRAMUL DE EVALUARE PSIHOSOMATICĂ A COPIILOR  PENTRU CLASA PREGATITOARE – ANUL ȘCOLAR 2017-2018
Activitatea de evaluare se va desfașura zilnic (cu programare telefonică) de  luni până vineri între orele 10:00-18:00 în perioada 22.02.-14.03.2017.
În vederea participării la evaluare vă rugăm să vă programați la nr. de telefon 0737142856, persoana de contacta Boiț Anca – logoped.

Activitatea de evaluare se va desfășura în cadrul Liceului Teoretic Arany Janos Salonta, str. Aurel Lazăr Nr. 1.


Înscrierea în învățământul primar

 Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei Metodologii aprobată de Ministerul Educației.

Astfel copiii, care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2017 inclusiv, trebuie să fie înscriși în clasa pregătitoare, în conformitate cu Legea Educației.

Părinții trebuie să meargă la inspectoratele școlare și unitățile de învățământ, acestea având obligația de a asigura informarea și consilierea în ceea ce privește înscrierea.

La sediile inspectoratelor și a unităților de învățământ trebuie afișate listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară la clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar, etc.

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017 inclusiv, pot fi înscriși dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.

Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă.

Alte informații relevante:

Ultima actualizare 15.02.2018