Simulare EvNat & Bac

Simulare 2019

Evaluare naţională şi Bacalaureat. CALENDARUL EXAMENELOR

Ordinul Ministerului Educaţiei privind aprobarea organizării simulării Evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării examenului de Bacalaureat din anul şcolar 2018-2019 a fost publicat, joi, în Monitorul Oficial. 

Potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei, publicat joi în Monitorul oficial, atât simularea de la evaluarea naţională, cât şi cea de la Bacalaureat vor avea loc în luna martie.

Simularea evaluării naţionale se organizează pentru elevii claselor a VIII-a, la care participă şi elevii clasei a VII-a.

„Disciplinele la care se organizează simularea evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2018-2019 sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă, matematică)”, se arată în Ordinul menţionat.

La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

În privinţa simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional, sesiunea se organizează pentru elevii claselor terminale ale liceului, a XII-a şi a XIII-a seral/frecvenţă redusă, la care participă şi elevii claselor a XI-a şi a XII-a seral/frecvenţă redusă, învăţământ de masă.

Totodată, simularea la examenul de bacalaureat sunt: limba şi literatura română, limba şi literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările care au umrat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale), matematică şi istorie.

Calendarul stabilit prin Ordinul Ministerului Educaţiei este:

Simulare evaluare naţională

11 martie 2019 Limba şi literatura română – probă scrisă
12 martie 2019 Matematică – probă scrisă
13 martie Limba şi literatura maternă – probă scrisă
22 martie 2019 Afişarea rezultatelor

Simulare probe scrise ale examenului de bacalaureat naţională

18 martie 2019 Proba E) a) – probă scrisă – Limba şi literatura română
19 martie 2019 – PRoba E) b) – probă scrisă Limba şi literatura maternă
20 martie 2019 Proba E) c) proba scrisă – proba obligatorie a profilului
21 martie 2019 – Proba E) d) – probă scrisă – proba la alegere a profilului şi specializării (se organizează numai pentru elevii clasei a XII-a)
29 martie 2019 – Afişarea rezultatelor.

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ MARTIE 2018

Ministerul Educatiei a anunţat calendarul simulării probelor scrise ale examenelor naţionale de BACALAUREAT și EVALUARE NAȚIONALĂ din anul şcolar 2017-2018.Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii de clasa a VIII-a se desfăşoară în perioada 5-7 martie. Simularea pentru Bacalaureat va avea loc în perioada 19-22 martie.

Sunt aşteptaţi să participe aproape 500.000 de elevi din clasele a VIII-a, a XI-a si a XII-a, potrivit edu.ro. „Subiectele sunt elaborate de către specialiștii Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe www.subiecte.edu.ro, și sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacităţile elevilor pe temele prevăzute în programa de examen și parcurse până la această dată. Corectarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea”, precizează Ministerul Educaţiei, într-un comunicat.

Calendarul Simulării la Evaluarea Naţională, clasa a VIII-a: 

5 martie – Limba și literatura română

6 martie – Matematică

7 martie – Limba și literatura maternă

16 martie – comunicarea rezultatelor

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat (program comun pentru clasele a XI-a și a XII-a)

19 martie – Limba și literatura română/E)a)

20 martie – Limba și literatura maternă/E)b)

21 martie – proba obligatorie a profilului/E)c).

22 martie – proba la alegere a profilului și specializării/ E)d) (doar pentru elevii clasei a XII-a)

30 martie – comunicarea rezultatelor.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, potrivit ministerului.

Obiectivele simulării sunt familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor pe care le vor susţine la finalul celor două cicluri de învățământ, stabilirea nivelului real de pregătire atins în această etapă, precum şi optimizarea pregătirii în vederea obținerii unor rezultate satisfăcătoare la examenele propriu-zise.

Ordinul nr. 3.109 privind organizarea simulării Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de Bacalaureat naţional, în anul şcolar 2017-2018, a fost publicat în Monitorul Oficial, în 15 februarie.

SIMULARE EVALUARE NAȚIONALĂ MARTIE 2017

Tot ce trebuie să știți despre simularea examenelor naționale

În primul rând, calendarul: spre deosebire de anul școlar 2015-2016, în anul școlar curent simularea examenelor naţionale se va desfăşura în aceeași perioadă (13-17 martie), atât pentru elevii clasei a VIII-a, cât și pentru elevii claselor a XI-a şi a XII-a.

Calendarul detaliat pe clase şi discipline (aprobat prin ordinul de ministru nr. 3150/2017)

Simulare Evaluare Naţională pentru elevii clasei a VIII-a

  • 13 martie: Limba şi literatura română
  • 14 martie: Limba şi literatura maternă (pentru elevii aparţinând minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă)
  • 16 martie: Matematică
 • 31 martie: afişarea rezultatelor

Simulare examen național de Bacalaureat

I. Clasa a XI-a

  • 13 martie: Limba şi literatura română – proba E) a)
  • 14 martie: Limba şi literatura maternă – proba E) b)
  • 16 martie: proba obligatorie a profilului – proba E) c)
 • 31 martie: afişarea rezultatelor

II. Clasa a XII-a

  • 13 martie: Limba şi literatura română – proba E) a)
  • 14 martie: Limba şi literatura maternă – proba E) b)
  • 16 martie: proba obligatorie a profilului – proba E) c)
  • 17 martie: proba la alegere a profilului şi specializării – proba E) d)
 • 31 martie: afişarea rezultatelor

Obiectivele simulării

 • familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real, respectiv optimizarea rezultatelor obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale

Subiecte simulare

Subiectele au fost elaborate pe baza conţinuturilor şi competenţelor asociate acestora prevăzute în programele de examen pentru EN VIII şi Bacalaureat.

  • pentru clasa a VIII-a, programele de examen sunt disponibile aici, iar conţinuturile exceptate, adică acele teme care nu se vor regăsi în subiectele pentru simulare sunt publicate aici
  • pentru clasa a XI-a este valabilă programa de Bacalaureat (în vigoare pentru anul 2017) disponibilă aici, iar conținuturile exceptate, adică acele teme care nu se vor regăsi în subiectele pentru simulare sunt publicate aici
 • pentru clasa a XII-a este valabilă programa menționată mai sus în timp ce conţinuturile care nu se vor regăsi în subiectele pentru simulare sunt publicate aici.

Modelele de subiecte, însoțite de baremele de evaluare și de notare, au fost postate încă din luna noiembrie 2016 pe subiecte2017.edu.ro. Subiectele pentru simulare respectă structura subiectelor pentru EN VIII, respectiv Bacalaureat. De asemenea, în cadrul acestei pagini, se regăsește o arhivă ce conține subiectele susținute în anii precedenți în sesiunile de examen (EN VIII și Bacalaureat), dar și subiectele de la simulările naționale din ultimii ani.

IMPORTANT! Referitor la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat, Ministerul Educației a publicat o serie de precizări (disponibile atașat), însoțite de modele de subiecte care pot fi consultate aici.

Materiale informative:

Sursa de informare www.edu.ro


OMENCS 3004_04012017 privind organizarea simularii_EN cls a-VIII-a si BAC 2016-2017

Adresa ISJ privind organizarea simularii examenelor nationale – martie 2017


SIMULARE EVALUARE NATIONALA DECEMBRIE 2016

Informatii ref la organizare – simulare Evaluare Nationala cls 8 – decembrie 2016

Simulari examene nationale decembrie 2016 – ROMANA

Simulari examene nationale decembrie 2016 – MATEMATICA

Modele de subiecte: http://www.subiecte2017.edu.ro/2017/evaluarenationala/modeledesubiecte/