Bacalaureat 2020

Bacalaureat 2020

09.07.2020 Sesiunea a doua – Bacalaureat 2020

A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2020 se va desfășura în perioada 24 august – 5 septembrie.

Calendarul sesiunii august-septembrie 2020 a examenului național de Bacalaureat a fost aprobat prin ordin de ministru și transmis spre publicare în Monitorul Oficial.
Potrivit ordinului, înscrierea candidaților este programată în intervalul 13 – 24 iulie. Documentele-tip de înscriere – completate și semnate – pot fi depuse la secretariatele unităților de învățământ-centre de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice/poștă, folosindu-se coordonatele indicate de secretariatele unităților de învățământ.

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel:

  • 24 august: Limba și literatura română – E.a)
  • 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
  • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d)
  • 27 august: Limba și literatura maternă –  proba E.b)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se pot realiza în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice.

Afișarea primelor rezultate înregistrate la probele scrise va avea loc în data de 2 septembrie (până la ora 12:00) și va fi urmată de etapa depunerii contestațiilor, în aceeași zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00. La fel ca în prima sesiune, rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui și a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD). Contestațiile pot fi depuse atât în format fizic, cât și electronic. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/reprezentanții legali ai acestora.
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor (3-4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.
Nota minimă de promovare, pentru fiecare probă, este 5, iar media finală pentru promovarea examenului este cel puțin 6.


Procedura vizualizare lucrări de Bacalaureat 2020

Contestații Bacalaureat

Formularele pentru contestații pot fi solicitate la adresa de email: centruexamen252@gmail.com


CENTRELE DE EXAMEN – CENTRELE ZONALE DE EVALUARE – EXAMEN DE BACALAUREAT NAȚIONAL, SESIUNEA IUNIE -IULIE 2020 – JUDEȚUL BIHOR

M E T O D O L O G I A de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat – 2011

ORDIN privind modificarea și completarea Ordinului Ministrul educației naționale nr. 4950/2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020

ORDIN Nr. 4950/2019 din 27 august 2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional – 2020 EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 734 din 6 septembrie 2019