Admitere 2019

05.07.2019 CNTN – Ierarhie admitere 2019.pdf

Graficul acțiunilor de consiliere și orientare a elevilor din clasa a VIII-a și a părinților – 2019

Centrele zonale de înscriere şi arondarea unităţilor de învăţământ cu P.J. la centre – Jud. Bihor 2019

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ ȘI CALENDARUL DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ MATERNĂ

FIŞE DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020

Admiterea în învățământul liceal, profesional de stat și dual, pentru anul școlar 2019-2020


REPARTIZARE ADMITERE 2018 – CN TEODOR NES

30.07.2018 Repartizare elevi admitere liceu – IX A – Mate-Info – Intensiv Informatica

30.07.2018 Repartizare elevi admitere liceu – IX B – Mate-Info – Intensiv Engleză

30.07.2018 Repartizare elevi admitere liceu – IX C – Filologie

30.07.2018 Repartizare elevi admitere liceu – IX D – Științe sociale

REPARTIZARE


REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2018

Ierarhia Evaluare Națională 2018 pentru candidaţii ce provin de la COLEGIUL NAȚIONAL „TEODOR NEȘ” SALONTA din judeţul BIHOR


Admitere 2018

27 iunie 2018 Rezultatele admiterii în învățământul vocațional, pentru anul școlar 2018-2019, din județul Bihor – etapa I

26 iunie 2018 Ierarhia Admitere 2018 pentru candidaţii ce provin din judeţul BIHOR

15.05.2018 Ghidul Admiterii 2018

15.05.2018  Centre zonale de înscriere admitere 2018

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativa a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.
Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină EN fără taxă.
Media obținută la EN VIII este un criteriu decisiv pentru admiterea în învățământul liceal.
Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Elaborarea procedurilor specifice evaluării se realizează de către CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratul școlar.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile aici.

Site dedicat publicării rezultatelor: http://evaluare.edu.ro 

 Anexa la OMEN nr. 4793/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2017 – 2018

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a,
în anul şcolar 2017-2018
04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională
08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
11 iunie 2018 Limba şi literatura română – probă scrisă
13 iunie 2018 Matematica – probă scrisă
14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor
23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor.


Admiterea în liceu și școala profesională 2017

14.07.2017 Rezultate admitere liceu 2017

Admiterea la liceu 2017-2018
Fişa de admitere
Fişa de aptitudini/limba modernă/limba maternăOfertă şcolară liceu zi


PROCEDURA OPERAŢIONALĂ privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal și profesional de stat din județul BIHOR – COD P.O.01.51

FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 admitere în clasa a IX-a – învățământul liceal de stat

FIŞA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018 pentru înscrierea în învăţământul profesional de stat

Ordin privind organizarea și desfășurarea a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2017-2018

Metodologie de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN ANUL ȘCOLAR 2011-2012 ÎN LICEELE VOCAȚIONALE

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFASURARE ȘI STRUCTURA PROBEI DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ

Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat

Calendarul admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018

Ordin privind organizarea și desfășurarea a admiterii în învățământul profesional de stat

Calendar Evaluare Națională 2017

07.02.2017 Plan de măsuri privind admiterea în învățământul liceal și profesional

28.11.2016 Modele de subiecte pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională în anul 2017

15.09.2016 Calendar evaluare nationala 2017.pdf


ADMITERE ÎN CLASA A IX-A 2016

20.07.2015 Lista de specializări pentru COLEGIUL NAȚIONAL „TEODOR NEȘ” SALONTA nou

30.01.2016 Calendarul Admiterii01.07.2016 Rezultate Evaluare Naţională 2016 sau EDU.RO

29.02.2016 Plan_de_măsuri_Admitere_invățământ_profesional_2016.zip

02.02.2015 Plan de măsuri – Admitere 2016


ADMITERE 2015

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a – Matematică – Informatică – intensiv engleză

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a – Matematică – Informatică – intensiv informatică

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a – Filologie

Repartizarea elevilor in clasa a IX-a – Științe sociale

REZULTATE EVALUARE NATIONALĂ 2015

EXAMEN ADMITERE 2015

22 iunie 2015 – Examen scris – Limba și literatura română

24 iunie 2015 – Examen scris – Matematică

Candidatii vor fi prezenti de la ora 8.00 având asupra lor Cartea de Identitate si instrumente de scris. Proba va incepe la ora 9.00.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU CLASA A IX-A – ANUL ȘCOLAR 2015-2016

PROFIL REAL:

Matematică-informatică (intensiv informatică)      – 1 clasă – COD 135

Matematică-informatică (intensiv engleză)             – 1 clasă – COD 135

PROFIL UMAN:

Filologie                – 1 clasă – COD 134

Ştiinţe sociale      – 1 clasă – COD 136

Brosura Admitere CNTN 2015

Calendar Admitere la Liceu 2015

7 mai 2015             Afisarea in scolile gimnaziale a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora
15 mai 2015           Afisarea locurilor speciale pentru candidatii romi
11 – 29 mai 2015    Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de scolarizare
25 – 26 mai 2015    Inscrierea pentru probele de aptitudini / in cazul elevilor care sustin admitere la licee vocationale
25 – 26 mai 2015    Inscrierea pentru examenele de limba moderna sau materna / in cazul liceelor de profil
27 – 30 mai 2015    Desfasurarea probelor de aptitudini, in cazul liceelor vocationale
27 – 30 mai 2015    Desfasurarea examenelor de limba moderna sau materna
1 iunie 2015           Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si depunerea contestatiilor
1 iunie 2015           Afisarea rezultatelor la examenele de limba moderna sau materna si depunerea contestatiilor
2 iunie 2015           Afisarea rezultatelor finale, in urma contestatiilor la probele de aptitudini
2 iunie 2015           Afisarea rezultatelor finale, dupa contestatii, la examenele de limba moderna sau materna
19 iunie 2015         Data limita pentru primirea cererilor de inscriere a candidatilor pe locurile speciale pentru romi
3 iulie 2015            Afisarea, in fiecare scoala gimnaziala, a listei candidatilor la liceu, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere
6 iulie 2015            Eliberarea fiselor de inscriere pentru elevii care solicita sa participe la admitere in alt judet
6 – 8 iulie 2015       Repartizarea candidatilor pe locurile speciale pentru romi
3 – 7 iulie 2015       Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a
3 – 7 iulie 2015       Introducerea in baza de date computerizata a datelor din  fisele de inscriere
4 – 8 iulie 2015       Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculatorcorectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator
14 iulie 2015          Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2015 – 2016
15 iulie 2015          Afisarea in scolile gimnaziale a rezultatelor = a listelor cu absolventii repartizati proveniti din scolile respective si a listei cu locurile neocupate in liceele din judet
15 iulie 2015          Afisarea de catre liceu a listei candidatilor repartizati in acea unitate
16 iulie-24 iulie 2015 Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

Admitere 2015 – Plan de masuri ISJ BH.pdf